Mõtteid taiji harrastajalt

Treenimisel peaksid tervikliku kunsti poole püüdlejad arvestama meistritest õpetajate nõuandeid ning õppima süsteemi erinevaid osi soovituslikus järjekorras, täpsust arendavas tempos. Ka tugeva võitlejahingega taijiquani huvilised, kes soovivad kohe vabavõitluse (Sanshou) juurde asuda, peaksid alustama baaskursusest. Taiji’le omase liikumise omandamiseks on tarvis õppida selgeks vastav kehamehhaanika ja tehnikad, mis põhinevad oskusel õigesti hingata, energiat koguda ja […]

(15.) – 16. jaanuar 2011

“Tõukavate käte seminar (II)” 16. jaanuaril 2011 toimub Tartus, Oru tn 3 “Tõukavatele kätele” pühendatud seminar -Tegemist on taijiquan Michuani treeneri(te) poolt läbiviidava päevaga, mis on sisuliselt heaks jätkuks 15. jaanuaril toimuvale üritusele “Taiji Eestis – ajalugu ja tänapäev”, kus soovijad saavad samuti tegeleda “tõukavate käte” harjutusega. kl. 09.00 -12.00 “Tõukavate käte” trenn (michuani baasharjutused, […]

Seminar “Taiji Eestis – ajalugu ja tänapäev”

Taijiga on nüüd tegeletud Eestis vähemalt kolm aastakümmet. Praegu on üle Maarjamaa teadaolevalt kümneid gruppe tegelemas selle võitluskunsti kõige erinevamate stiilidega ja aspektidega. Algselt üsna piiratud huviliste seltskond on aja jooksul laiali valgunud ning pahatihti on läbikäimine sama võitluskunsti harrastajate vahel praktiliselt katkenud. Ürituse eesmärk on tuua erinevate stiilide ja eri gruppide taiji-harrastajaid üheks päevaks ühise katuse alla. Tegemist on pilootprojektiga, mis peab kompama taiji hetkeseisu Eestis ning vajadusel/võimalusel olema eeltööks palju suurema, esinduslikuma ja ka ametlikuma ürituse kokkukutsumisel.