Seminar “Taiji Eestis – ajalugu ja tänapäev”

15.01.2011 (kl. 10.00 – 21.00), Eesti Trükimuuseumi saalis, Kastani 38, Tartu

Taijiga on nüüd tegeletud Eestis vähemalt kolm aastakümmet. Praegu on üle Maarjamaa teadaolevalt kümneid gruppe tegelemas selle võitluskunsti kõige erinevamate stiilide ja aspektidega. Algselt üsna piiratud huviliste seltskond on aja jooksul laiali valgunud ning pahatihti on läbikäimine sama võitluskunsti harrastajate vahel praktiliselt katkenud. Ürituse eesmärk on tuua erinevate stiilide ja eri gruppide taiji-harrastajaid üheks päevaks ühise katuse alla. Tegemist on pilootprojektiga, mis peab kompama taiji hetkeseisu Eestis ning vajadusel/võimalusel olema eeltööks palju suurema, esinduslikuma ja ka ametlikuma ürituse kokkukutsumisel.

Ajakava:

kl 10 – 12
Roland Tepp “Michuan Eestis – hetkeseis”
Grigori Kisseljov “Kuidas toimivad vastastikuselt yin ja Yang, mees- ja naisenergia taiji liikumistes?”[1]
kl 12-13
Lõuna. Soovijatele tõukavad käed[2]
kl 13-15
Leino Laurimäe “Taiji kui metsa peegeldus linnapildis”
Mart Maameel “Taiji-quani minevik, olevik ja perspektiivid – pilguheit võitluslikule küljele”
kl 15-16
Kohvipaus. Soovijatele tõukavad käed
kl 16-18
Toimub Avalik vestlusring Taiji ajaloost Eestis, milles osalevad Raho Langsepp, Urmas Lest ja Mart Maameel.
Arutlelu. Ajurünnak.
kl 18-21
Sovijatele tõukavad käed ja vabavõitlus. Arutelud. Töö sektsioonides. Kontaktide ja info vahetus.

Märkused:

[1] Ettekanded võivad sisaldada ka demonstratsioonesinemisi. Ettekannetele järgnevad küsimused ja arutelud.

[2] Soovijatel on võimalik kohapeal teha omavahel tõukavaid käsi ja ka vabavõitlust. Tegemist ei ole tõukavate käte võistlusega, vaid teineteise sõbraliku tundmaõppimisega.

Hind ja registreerumine

Üritus on tasuta v.a toiduraha 3 eurot.

Registreerimine, majutus, toitlustus ja info:

Kadri Mahla
55642993