Taijiquan

Taijiquan on traditsiooniline Hiina sisemine võitluskunst. Selle kuulsus tervist parandava ning eluiga pikendava harrastusena on teinud ta erakordselt populaarseks üle kogu maailma. Et taijiquan praktiseerija peaks alati olema väliselt pehme nagu “vati sisse peidetud teras”, sobib see unikaalne võitluskunst kõigile hoolimata harrastaja soost, vanusest või varasemast füüsilisest ettevalmistusest.

GRTC kooli tugevuseks on otse tunnustatud meistrite liini pidi edasi antud terviklik ja traditsiooniline taijiquan’i õpetus, kus pööratakse tähelepanu selle sügava ning mitmekülgse treeningute süsteemi igale aspektile. Tervislik ja võitluslik on taijiquan’i kui tervikliku süsteemi lahutamatud osad ning meie koolis pööratakse võrdselt tähelepanu mõlemale.

Taijiquan’i treeningu süsteemi keskseks elemendiks on Taolu e. vorm — ühtlases, rahulikus tempos kujuteldava vastase vastu sooritatud võitluslike liigutuste seeria. Vormi harjutused rahustavad ja puhastavad meele ning arendavad keha, parandades tasakaalu, arendades vastupidavust ja korrigeerides keha asendit. Vormi harjutused on ühtlasi nii sügava meditatsiooni, tervendava võimlemise kui ka funktsionaalse võitluskunsti õppimise vahendiks. Kõik teised taijiquan’i harjutused kasutavad vormis õpitud baasteadmisi ning vorm ammutab oma sügavama sisu ja tähenduse kõigist teistest harjutustest.

Vot selline on tõeline fajin!

Tui shou e. Tõukavad käed on ilmselt vormi harjutuse kõrval taijiquan’i teine kõige tuntum harjutus, mille eesmärgiks on oma kehatunnetuse avardamine endast väljapoole. Läbi tõukavate käte harjutuse õpib taijijqun’i õpilane “kuulama” enda ja oma duifangi (vastase/partneri) keha, selle tasakaalu- ja jõujooni ning kuulama ning reageerima vastase tegevusele, ära kasutades tema jõudu ja/või nõrkusi et minimaalse jõupingutusega ta tasakaalust välja viia.

Kui vormi treeningus õpitakse tundma ja õigesti kasutama oma keha ja selle struktuuri ning täpseid tehnikaid, mida lihvitakse erinevate harjutuste – sh. ka tõukavate käte harjutustega, siis vabavõitlus on taijiquan’i praktika. Sanshou treening ei ole enam aeg ja koht, kus meel saab keskenduda oma keha ja tehnikate lihvimisele ideaalseks — selle jaoks on ülejäänud treeningud. Sanshou trenni eesmärgiks on võitlusliku situatsiooni kogemine, mis nõuab kõikide oma oskuste viimse piirini kasutuselevõttu, kuniks jõutakse “sinikavabasse” praktikkasse.

Sanshou e vabavõitlus (otsetõlkes “vabad käed”) on taijiquan’i kui võitluskunsti treeningu tõeline süda. Ilma vabavõitluse komponendita on tegemist ei saa rääkida ka võitluskunsti treeningust. Samuti on kõik harjutused olemuslikult suunatud sellele et anda ettevalmistus vabavõitluseks.

Nii nagu paljalt kogu ülikooli arstiteaduse õppematerjalide läbi lugemisest ei piisa et kirurgiks saada, ei ole mõeldav et kasutatavad võitlusoskused saavutatakse vaid vormi ja tõukavate käte treeningu käigus. Et omandada mingi praktiline võitlusoskus tuleb vormis ja tõukavate käte harjutustes saadud teoreetilised oskused praktikasse valada. Seepärast sisaldavad meie kooli Taijiquan treeningud ka vabavõitluse osa — kindad käes ja hambakaitsmed suus katsume kasutada trennis õpitud oskusi ja tehnikaid aktiivselt vastu töötava paarilisega.

Jianfa e. mõõgavõitlus on enamike traditsiooniliste hiina võitluskunsti stiilide üks lahutamatuid osasid, kuid alates tulirelvade kasutuselevõtust Hiinas 19. saj lõpus on selle võitluskunsti osa minetanud oma võitlusliku rakenduse ning väga paljudes koolides on mõõgavormi harjutaine muutunud sisemise arengu ja täiustumise vahendiks.

Meie kooli mõõgavõitluse treeningutes õpitakse kasutama hiina sirget kaheteralist mõõka (jian) viisil nagu seda oleksid pidanud oskama Yang Luchani kaasaegsed. Lisaks vormile, õpime selgeks baasõiked ning põhilised võitlustehnikad ning rakendame neid paarisharjutustes ja vabavõitluses.

Mõõgavõitluse treeningutes kasutame ajalooliste mõõtmete ja päris mõõgale lähedase raskusega puumõõku, mis välistavad kunstliku karistamatuse tunnet, mida põhjustavad liiga kergete või pehmendatud relvadega vehklemine.

Kuigi mõõgatreening on edasijõudnud taiji harrastajale asendamatu treeningu komponent ei ole taijiquan’i varasem harjutamine mõgavõitluse treeningutes osalemise eelduseks – meie mõõgavõitluse trennid sobivad mistahes võitluskunstide tausta või koolkonna esindajatele, kes tunnevad huvi praktilise mõõgavõitluse oskuste omandamise vastu.