Mõtteid taiji harrastajalt

Treenimisel peaksid tervikliku kunsti poole püüdlejad arvestama meistritest õpetajate nõuandeid ning õppima süsteemi erinevaid osi soovituslikus järjekorras, täpsust arendavas tempos.

Ka tugeva võitlejahingega taijiquani huvilised, kes soovivad kohe vabavõitluse (Sanshou) juurde asuda, peaksid alustama baaskursusest. Taiji’le omase liikumise omandamiseks on tarvis õppida selgeks vastav kehamehhaanika ja tehnikad, mis põhinevad oskusel õigesti hingata, energiat koguda ja õigeaegselt väljastada.

Tarvilik on meeles hoida, et taijiquan’is peetakse võitluse all silmas võitlust ka enese negatiivsete omaduste ja kalduvustega, et olla valmis kuulama ja tunnetama sisse tulevat jõudu õigeaegselt – hetkel, mil veel on võimalik see pehmelt võitluspartnerile (duifangile) tagasi saata.

Huvilised on oodatud esiteks baaskursusele ning üha enam süvenema võitluskunsti erinevatesse osadesse sedamööda, kuidas keha ja vaim  taiji filosoofiasse sisse on elamas. Nõnda järk-järgult treenides ja teooriaid tunnetama õppides jõutakse ka keerulisemate harjutuste (sh mõõgakunsti, oda ja sanshou) juurde.

Taiji trennid sobivad harrastajale sõltumata sellest, kas tema eesmärk on olla osav vabavõitluses, mõõga valdamises või oma elu täiustamisel tervislikul ja huvitaval viisil. Oluline on vaid meeles pidada, et intensiivsemate ja jõulisemate energiate neutraliseerimine taiji-päraselt, eeldab praktiseerijalt pikka, pühendunud ja süsteemset õppimist.

Miks taijiquan?

Oskamaks kuulata südamemeelt (hoides selgena nii meele tahet kui teravat mõistust) ja jääda rahulikult hingama ka ootamatutes võitluslikes situatsioonides (neil hetkeil heatahtlik loomus, kaotades sõbraliku keskkonna, enamasti muutub)

  • Taijiquan õpetab kiskjalikke kaitseinstikte talitsema.
  • Et ära hoida konfliktide paisumist, osata need hajali lüüa, või ennetada neid hoopiski.
  • Taiji on võimalik kui selle harrastaja õpib ennast ja end ümbritsevat usaldama; samuti peab ta varem või hiljem asuma tõsisesse, kuid ettevaatliku võitlusesse oma enese puudustega, mis rahulikku hingust segavad.
  • See kõik nõuab suurt sisemist tööd, kuid vastutasuks avab äikesetormide ilu ja korrapärasuse, annab meile rahu olemasolu piiridel.
  • Võitluskunstniku ülesanne on lahendada paradokse ja jõuda üha uuesti selgusele võitlemise ja järeleandmise kooskõlas. Iga hetk, mil ta seda teha suudab, kingib elule uued võimalused ja harrastaja on liikunud sammukese lähemale taijiquan’i ja maailma mõistmise poole.
  • Iga mõistmine ja kogemus parandab võitluslikku oskust, mis osutub ootamatult tarvilikuks tõsistes konfliktides.
  • Taijiquan´i on tarvis elu hoidmiseks rasketes olukordades!
  • Kõrgemal tasemel aitab Taiji kähmlustest hoiduda (st. rahulik hing nendesse ei satu). Et siiski sünnitakse rahutusse õhkkonda, on vaja teada, kuidas säilitada selles elu, elusus, headus, heaolu, eneseväärikus, rahulik kuid ergas meel …
  • Taiji on mitmete põlvkondade vältel, kestvas pühendumuses välja töödatud elukestev õpetus võitlemisest võitlemata! Hiina keelne sõna quan, annab sellele juurde maise elu mõõtme raskeimates olukordades.