Shen Ji Ying

Yang Luchan ja Wu stiil

Taijiquanist (T’ai Chi Ch’uan) kirjutatakse tänapäeval tihti nagu teraapilisest tervisevõimlemisest. Samas kui selle kunsti ajalooline taust näitab selgelt et tegu oli algselt võitluskunstiga, mida õpetati Hiina keiserlikus armees.

Shen Ji Ying
Shen Ji Ying – Keiserliku ihukaitseväe rügemendi sõdurid

Kui Yang Luchan 19. sajandi keskel Pekingisse kolis, õpetas ta seal võitluskunste Shen Ji Ying (Imperaatorliku ihukaitseväe) rügemendi sõduritele. Kõrvaloleval pildil on kujutatud kolm selle üksuse sõdurit. Need olid kõik Manchude soost sõdalased. Yang Luchani õpilaste seas oli ka prints Duan ja Quan You. Kuna tollase seaduse järgi oli tavakodanikel keelatud olla samas gongfu vennaskonnas aristokraatia esindajatega, korraldas Yang Luchan asjad selliselt, et Quan You\st sai hoopis tema poja, Yang Banhou jüngerõpilane. Kuigi Quan You sai õpetust ka Banhou käest, jätkas ta samal ajal ka oma õpinguid Luchan’i käe all. Quan You oli Yang Luchan’i ainus õpilane sellest rühmast, kes andis oma teadmised ja oskused edasi ka järgnevatele põlvkondadele. Pärast 1911 aasta kodanlikku revolutsiooni, võttis Quan You omale Han hiina perekonnanime Wu (h.k. “võitluslik”/”sõjaline”), millest Wu stiili taijiquan’i on ka oma nime saanud.

Pekingi haru Wu stiili õpilased väidavad, et Yang Luchan ei olnud selleks ajaks kui ta Pegingis õpetama hakkas veel oma Taiji mõõgavormi välja töötanud. Tõepoolest, on üsna tõenäoline, et et ta sel varasel ajal oma kariääris ikka veel arendas välja kõiki oma Yang stiili Taijiquani aspekte. Samas kui arvestada, et Michuan’i süsteemi hoiti sel ajal veel rangelt peresiseselt saladuses – eelkõige just Yang Luchani enda poolt, kes ei soovinud et need teadmised jõuaksid valitseva Manchude kätte – ei ole mingit alust arvata, et Quan You või mõned tema hilisematest õpilastest peaksid olema teadlikud Yang perekonna Michaun vormidest.

(Loe lisaks Yang Perekonna Varjatud Traditsioon, Lisad.)