Miks oma aega sisustada taiji treeningutega?


Taiji kui võitluskunst on terviklik süsteem põhimõtetest ja tehnikatest, mis aitavad arendada enesekaitselisi oskusi .

Inimene suudab lõdvestuda, olla kohal ja keskendunud ning jääda meelekindlaks, erksaks ja nõtkeks igas olukorras.

Taiji on ka elamise ja olemise kvaliteedi parendamise meetod ja sobib isiksuse ja tervise täiustamisest huvitatuile. Taiji on tööriist keha ja meele arendamiseks.

Treeningutel õpitakse õiget kehahoidu ja õiget hingamist, harjutatakse lõdvestatust ja pehmust, juurdumist (s.t. enese kindlalt maa ja taeva vahele asetamist), kaaslase kuulamist ja tunnetamist; arendatakse sisemist jõudu ja õpitakse selle väljastamist. Harjutamine aitab arendada füüsilist ja vaimset vastupidavust ja tasakaalu.

Pehmuse, lõdvestatuse, katkematu voolamise harjutamine aitab vabaneda jäikusest nii kehas kui meeles, suureneb loovus ja hea enesetunne.

Õige hingamine ja kehahoid, tasakaalu  ja “juure” arenemine suurendavad rahu ja meelekindlust.

Keskendumine soodustab kohalolekut igas hetkes — suuremat teadlikkust iseendast ja oma tegude tähendusest.

Harjutatakse  vormi – s.o. järgnevate asendite ja liigutuste seeria, mida sooritades omandatakse nii taiji üldpõhimõtteid kui ka enesekaitse tehnikaid.

Tehakse veel palju muid harjutusi – nii üksinda kui paarilisega.

Nii omandatakse õpetuse sisu, põhimõtteid, arendatakse oma keha ja meelt.

Harjutades paarilisega – duifangiga (h.k. teine suund) harjutatakse  võitlussituatsioonis hakkamasaamist. See on nagu õpitu kontroll – taiji kui võitluskunst on edukas vaid põhimõtete täpsel järgimisel.

Taiji võitlussituatsioonid arendavad sisemise ja välise tasakaalu säilitamise võimet ja  olukorrale täpset ja õigeaegset reageerimist.

Enesekaitseliseks kasuks on ka saavutatav sisemine hoiak — nn. sõdalase meeleseisund. Kindla struktuuri ja “juure” arenedes areneb kindlameelsus, mis aitab elada elu oma tõekspidamiste järgi, paindumata välistele mõjudele või nende surve all murdumata.

Inimene suudab lõdvestuda, olla kohal ja keskendunud ning jääda meelekindlaks, erksaks ja nõtkeks igas olukorras.

Samas ei ela me maailmas üksi. Tundlikkuse, paindlikkuse ja järeleandlikkuse praktiseerimine aitab olla avatud muutumisele, uutele ideedele, “tabada tuult”.

Tundlikkuse areng iseenda, partneri ja ümbruse suhtes võimaldab ka igapäevases elus tekkivaid probleeme varakult märgata ja neile õiglast ning mõistlikku lahendust leida.

Mis kehas, see ka meeles.

Taiji aitab nõrgal psüühikal tugevamaks ja jäigal paindlikumaks muutuda.

Kellel põhimõtted selged, saab harjutada neid järjest raskemates tingimustes, kasutades keerulisemaid tehnikaid, tehes vabavõitlust, kaasates relvi.

Taiji on huvitav! Taiji on nii mitmekihiline, et igaüks, kes võtab aega süveneda, leiab taijist selle, mille pärast sellega tegeleda.

Võib keskenduda konkreetsele eesmärgile, võib nautida harjutamise protsessi.

Kuna taiji praktiseerimisel vajaminevad omadused ja oskused tunduvad esmapilgul tihti vastassuunalised, siis annab nende kokkusulatamine vaimule piisavalt lahendamisrõõmu.

Tore on saavutada sooritamise  loomulikkus, kergus, nõtkus, pehmus, erksus …

Selle lihtsuse aluseks on aga püsivus, kannatlikkus, enesevalitsemine, vastupidavus, täpsus ja tähelepanelikkus.

,