Vibulaskmine

Manchude stiilis vibulaskmise tehnika erineb oluliselt traditsioonilisest sportvibu või inglise pikkvibu (i.k. longbow) tehnikast.

Esiteks kasutatakse vibu vinnastamiseks spetsiaalset pöidlasõrmust. Teiseks asetatakse nool vibule tavapärasest teisele poole (väljapoole).  Kuna kasutatakse tavapärasest pikemaid ja raskemaid nooli, on ka vibu tõmme tavapärasest oluliselt pikem.