Üritused


Võistlused

European Jian Fa Fullcontact Tournament 2012 in Amersfoort (Holland)

Meie poolt osalesid Mako Kohv ja Riho Talumaa

European Jian Fa Fullcontact Tournament 2011 in Amersfoort (Holland)

Esimesed Euroopa meistrivõistlused täiskontaktiga mõõgavõitluses.

Meie poolt võtsid võistlustest osa Roland Tepp, Marko Kohv ja Riho Talumaa.

Võidumõõga tõi koju Marko Kohv

Traditional Chinese Sword League 2008

Võitumõõga tõi koju Hendrik Kivirand